Missie

Verbinding tussen het onderwijs en zorg; dat is waar wij voor staan. Met de ondersteuning van Maatzorg Brabant kunnen kinderen met een ondersteuningsbehoefte onderwijs ontvangen waar zij recht op hebben. Het doel is dat de kinderen zo veel mogelijk onderwijs kunnen volgen. Maatzorg Brabant is een unieke zorgorganisatie, die binnen in en in samenwerking met de school, de benodigde begeleiding, verzorging en verpleging levert in de klas.

Visie

In 2025 is Maatzorg Brabant dé vaste zorgverlener voor minimaal drie scholen in Eindhoven. Maatzorg Brabant ontwikkelt het unieke concept door en heeft een grote naamsbekendheid onder de scholengemeenschap in de regio. De school mag dit concept niet zelf door-ontwikkelen, omdat onderwijsgelden ingezet moeten worden voor onderwijs, en zorggelden aan zorg. In 2025 houden alle leerkrachten en klassenassistenten van de drie scholen zich bezig met het onderwijs, waarbij Maatzorg Brabant de zorgbehoefte vervult. Dit zorgt voor meer rust en duidelijkheid in de klas; voor leerkrachten én leerlingen.

Kernwaarden

Raad van Commissarissen

Maatzorg Brabant heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit 3 commissarissen. De raad houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op algemene zaken rondom de BV. Zij geeft de raad van bestuur (on)gevraagd advies wanneer nodig. Voor een uitgebreide omschrijving wat de raad van commissarissen doet, zie dit document